Làm thế nào để kiện đòi đất tại Thái Nguyên?

Làm thế nào để kiện đòi đất tại Thái Nguyên?
Kiện đòi đất là kiểu vụ án tranh chấp đất đai phổ biến nhất hiện này. Người có đất đi kiện đòi lại quyền sử dụng đất của mình.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc nhiều năm chúng tôi thấy rằng nhiều người không biết làm sao để đi kiện đòi, chỉ biết đem ra Tòa nhưng hồ sơ lại không đúng, chưa hòa giải hay không biết phải kiện thế nào?
Chúng tôi tư vấn thủ tục kiện đòi đất như sau:

Bước 1: Xác định đất thuộc quyền sở hữu của mình nếu bạn có 1 trong các giấy tờ được quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013:
Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

 


Bước 2: Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi có đất tổ chức hòa giải tranh chấp kiện đòi đất với người đang quản lý đất.

Bước 3: Trường hợp hòa giải không thành thì yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã, phường chuyển hồ sơ lên Tòa án hoặc bạn tự chuyển và đều phải kèm theo đơn khởi kiện. Lưu ý thời gian khởi kiện là 6 tháng tính từ ngày có biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường gần nhất. Trường hợp quá 6 tháng thì phải hòa giải lại.

Bước 4: Nộp đầy đủ hồ sơ ra Tòa án. Hồ sơ nộp cho Tòa án chỉ chấp nhận bản gốc hoặc bản sao chứng thực. Hồ sơ gồm:
-    Đơn khởi kiện. 
-    Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất.
-    GIấy tờ tùy thân.
-    Biên bản hòa giải tại UBND xã.

Bước 5: Nộp tiền tạm ứng án phí theo thông báo của Tòa án và Tòa án thụ lý giải quyết vụ việc.


Mọi vấn đề cần giải đáp về các trường hợp kiện đòi đất hãy liên hệ với chúng tôi!

Điện thoại: 0982 228 001 - 0945 075 856

Địa chỉ: Số nhà 149, đường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 

Gửi phản hồi

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn Thủ tục Đất đai
0982228001
Tin mới
Thống kê truy cập