Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế tăng lên 30 năm

Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế tăng lên 30 năm
Đây là quy định mới được quy định trong Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Điều 623. Thời hiệu thừa kế
1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế.”

So với Bộ luật Dân sự năm 2005 thì thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế chỉ là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Thực tiễn áp dụng bộ luật dân sự năm 1995, năm 2005 đã có rất nhiều bất cập về vấn đề này. Rất nhiều trước hợp vợ (chồng) chết trước người còn lại cả chục năm, tài sản của hai vợ chồng do người còn lại quản lý đến khi người còn lại chết, những người thừa kế có yêu cầu khởi kiện chia thừa kế thì 1 nửa khối di sản của người vợ (chồng) chết trước sẽ không được Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện chia thừa kế do đã hết thời hiệu khởi kiện và sẽ tạm giao cho người đang quản lý tiếp tục quản lý. Chính điều này dẫn đến việc di sản nếu là bất động sản thì vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ, người đang quản lý thì cũng có khó khăn trong việc quản lý, còn những người thừa kế thì lại chưa được hưởng di sản.

Quy định mới này của Bộ luật dân sự năm 2015 đã giải quyết được vấn đề từ các bộ luật Dân sự trước đây. Tuy nhiên, theo chúng tôi, quy định mới này hiện nay vẫn chưa thể áp dụng được bởi:

Thứ nhất, quy định này hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn vì thế chỉ áp dụng được với các trường hợp mở thừa kế sau ngày 01/01/2017. Trong khi đó thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật hiện hành là 10 năm rồi. Như vậy phải sau năm 2027 thì quy định này mới thực sự được áp dụng.

Thứ hai, theo các hướng dẫn trước đây của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về thời hiệu khởi kiện thừa kế thì đều theo tinh thần là thời hiệu khởi kiện thừa kế tính theo Bộ luật Dân sự có hiệu lực tại thời điểm mở thừa kế.
Từ những lập luận trên, chúng tôi cho rằng trong thời gian này, khi chưa có văn bản hướng dẫn thì những trường hợp mở thừa kế trước ngày 01/01/2017 và có thời hiệu khởi kiện thừa kế đã trên 10 năm thì vẫn chưa giải quyết được theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Gửi phản hồi

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn Thủ tục Đất đai
0982228001
Tin mới
Thống kê truy cập