THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG DO THAY ĐỔI LOẠI HÌNH THUÊ ĐẤT, GIAO ĐẤT TẠI THÁI NGUYÊN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG DO THAY ĐỔI LOẠI HÌNH THUÊ ĐẤT, GIAO ĐẤT TẠI THÁI NGUYÊN

A. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong ngày làm việc.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 02 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


Bước 2. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:
- Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;
- Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;
- Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định;
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
- Chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ trao Giấy chứng nhận cho người được cấp, thu lệ phí theo quy định.

B. HỒ SƠ

1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

3. Hợp đồng thuê đất đã lập;

4. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

C. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Không quá 25  ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Dịch vụ tư vấn, thực hiện các thủ tục về đất, duy nhất Thái Nguyên chỉ có tại www.datdaithainguyen.com

Liên hệ: 0945 075 856 - 0982 228 001

Địa chỉ: Số 149, đường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên (Đối diện Tòa án thành phố).

Gửi phản hồi

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn Thủ tục Đất đai
0982228001
Tư vấn Tranh chấp đất
0945075856
Tin mới
Thống kê truy cập