THỦ TỤC GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÁI NGUYÊN

THỦ TỤC GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÁI NGUYÊN

A. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1
. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp  nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong ngày làm việc.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 02 ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả để hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;

Bước 3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Chuyển Giấy chứng nhận đến Bộ phận Tiếp nhậnhồ sơ

Bước 4. Bộ phận Tiếp nhậnhồ sơ trao Giấy chứng nhận cho người được cấp, thu lệ phí cấp giấy theo quy định (nếu có).

B. HỒ SƠ

1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

C. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.

Dịch vụ tư vấn, thực hiện các thủ tục về đất, duy nhất Thái Nguyên chỉ có tại www.datdaithainguyen.com

Liên hệ: 0982 228 001 - 0945 075 856

Địa chỉ: Số 149, đường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên (Đối diện Tòa án thành phố).

 

Gửi phản hồi

 

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn Thủ tục Đất đai
0982228001
Tin mới
Thống kê truy cập